Artha Invest

Nemt og udbytterigt

Investeringsselskaberne Artha Safe A/S, Artha Optimum A/S, Artha Max A/S og Artha Responsible A/S styres af Artha Kapitalforvaltning, der har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde på vegne af kunden i henhold til FAIF-loven.

De fire investeringsselskaber er identiske i opbygning, men adskiller sig på risikoprofilerne, som er hhv. lav (Artha Safe), middel (Artha Optimum og Artha Responsible) og høj (Artha Max).

Artha Responsible foretager kun socialt ansvarlige investeringer

Artha Optimum begyndte investeringerne i 2010 og er børsnoteret. Artha Safe og Artha Max begyndte investeringerne i 2012, Artha Responsible begyndte investeringerne i 2019. Disse selskabers aktier er ikke børsnoterede, men derimod VP-registrerede.

Aktier i alle fire selskaber kan handles dagligt via Artha Kapitalforvaltning.

Seneste børskurs (Optimum) og indre værdi (Safe, Max og Responsible) bliver dagligt indberettet til banker, så disse fremgår af kundernes depotoversigt. Desuden rapporteres månedligt i form af faktaark, der sendes til investorerne i det enkelte investeringsselskab.

Selskaberne ledes af en professionel bestyrelse med Michael Kjær som formand. Hvis du er interesseret i at høre mere om investeringsselskaberne, er du velkommen til at kontakte Artha Kapitalforvaltning

Hør mere om Artha Invest

Afkast

Artha Kapitalforvaltning er i stand til at levere et tilfredsstillende afkast af dine penge – set i forhold til den risiko du som investor ønsker at løbe.

Her på siden kan du løbende følge med i de historiske afkast fra Arthas tre investeringsprofiler lav, middel og høj. Lav risiko svarer risikomæssigt til en investering i realkreditobligationer, middel risiko til en investering med 50% obligationer og 50% aktier, og høj risiko svarer til 100% aktier.

Afkast opdateres dagligt på baggrund af lukkekurser fra seneste hverdag.
Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Artha inddrager bæredygtighed i sin rådgivning

Artha Kapitalforvaltnings samlede grønne profil følger altid vores investorers bæredygtighedsprofil. Når Artha får nye kunder, og i den forbindelse yder rådgivning med hensyn til midlernes placering, indgår bæredygtighedspræferencer som et parameter på lige fod mod risikotilbøjelighed, investeringshorisont og andre rene økonomiske parametre.Investorerne præsenteres altid vores grønne fond, Responsible. På denne vis sikrer Artha, at investorernes midler placeres i overensstemmelse med investorernes ønsker til bæredygtighed.

InvesteringstypeNAV (seneste)Sharpe
Ratio
Afkast siden startÅrlig
Afkast
Afkast ÅTD2021202020192018201720162015201420132012201120102009  
Artha lav risiko
(2009-2012)
Artha Safe
(2013 - )
4.1461,7894,8%5,2%-1,0%4,6%2,6%4,4%-0,5%4,4%4,2%4,4%3,4%6,0%7,9%2,6%9,0%17,6%
Artha middel risiko
(2009-2011)
Artha Optimum
(2012 - )
5.6601,67248,8%10,0%-2,8%10,3%6,6%10,3%-1,7%6,9%9,7%7,6%5,4%14,8%20,3%-0,9%17,2%31,9%
Artha høj risiko
(2009-2012)
Artha Max
(2013 - )
7.5981,50594,5%16,0%-4,7%15,7%10,2%14,3%-1,8%11,2%12,3%10,0%8,8%22,5%26,3%-3,5%34,3%69,9%
Artha Responsible (opstart oktober 2019)11.972-19,8%--4,4%10,2%11,2%2,2%----------
Opdateret pr. 26.01.2022

Indløsnings- og emissionskurser

Senest handlede kurs, bud og udbud, historisk kursudvikling for Artha Optimum kan ses på Nasdaq

Ønsker du at vide mere om Artha Invest?

Savner din kapital godt selskab?
Kontakt os i dag for et uforpligtende rådgivningsmøde om fremtiden for din formue.

BOOK ET MØDE
BOOK ET MØDE

Savner din kapital godt selskab?
Kontakt os i dag for et uforpligtende rådgivningsmøde om fremtiden for din formue.

BOOK ET RÅDGIVNINGSMØDE
WordPress Video Lightbox Plugin