Brian Kudsk

Adm. direktør og stifter
E-mail: bk@artha.dk

Sammen med Jan Severin Sølbæk er Brian Kudsk stifter af Artha Kapitalforvaltning A/S, Artha Fondsmæglerselskab A/S og Artha Holding A/S. Sammen udgør Brian og Jan den øverste ledelse af begge virksomheder, og de har delt ansvaret således, at begge virksomheder er drevet af og tilført de bedste kompetencer.

Brian er adm. direktør i Artha Kapitalforvaltning A/S og har her det kommercielle og forretningsmæssige ansvar. Brian har samtidig ansvar for en række kunder i Artha Kapitalforvaltning, hvor opgaverne blandt andet er formuerådgivning og kortlægning af investeringsstrategier.

Brian er direktør i Artha Holding A/S, hvor investeringsprojekter i Artha Selection kontinuerligt skabes og plejes. Brian har 28 års erfaring indenfor den finansielle sektor senest som Børsmæglerdirektør i FIH børsmæglerselskab.

Før FIH besad Brian Kudsk posten som bankdirektør i Alm. Brand Bank med ansvar for bankens kapitalforvaltnings- og børsmægleraktiviteter.

Brian opbyggede Alm. Brand Børsmæglerselskab til et af de ti største børsmæglerselskaber i Danmark. Alm. Brand Kapitalforvaltning gik fra 0 mia. til 37 mia. på 10 år. Investeringerne førte flotte GIPS certificerede resultater med sig.

Brian har mange års erfaring med kapitalforvaltning og børshandel med samtlige aktivklasser. Dette har givet en lang trackrecord, med dokumenterbare anerkendte resultater.

BOOK ET MØDE
BOOK ET MØDE

Savner din kapital godt selskab?
Kontakt os i dag for et uforpligtende rådgivningsmøde om fremtiden for din formue.

BOOK ET RÅDGIVNINGSMØDE
WordPress Video Lightbox Plugin