Klaus Lund

Advokat
E-mail: kl@artha.dk

Klaus er selskabets interne advokat med fokus på investeringsprojekter under forretningsområdet Artha Selection. I arbejdet indgår kontraktforhandlinger og -udarbejdelse, selskabsregistreringer og opfølgning i forhold til gennemførte investeringer. Hver investering gennemføres typisk i selskaber stiftet specificikt til lejligheden, og Klaus indgår typisk som et af flere medlemmer i ledelsen (bestyrelse og/eller direktion) i disse selskaber.

Klaus har 12 års erfaring som advokat primært inden for disciplinerne selskabsret og fast ejendom, senest som advokat i selskabet Atlas Management ApS.

Han har således stået for køb og salg af fast ejendom, formidling af investeringsandele, håndtering af børsretlige forpligtelser samt bistået bestyrelse og direktion i det daglige arbejde.

I det børsnoterede selskab Keops A/S deltog Klaus i en rettet aktieemission med et provenu på ca. 500 mio. kr. i januar 2006, ligesom han bistod i forbindelse med købet af Proviso Fondsmæglerselskab A/S, salget af Keops-aktier til islandske Baugur, Landic Property’s overtagelse af Keops og den efterfølgende afnotering fra Fondsbørsen.

Senest bistod han kuratellet i konkursboet efter Landic Property med oprydning herunder særligt i forhold til rekonstruktionen af tre datterselskaber med børsnoterede obligationsudstedelser på NASDAQ OMX Copenhagen.

BOOK ET MØDE
BOOK ET MØDE

Savner din kapital godt selskab?
Kontakt os i dag for et uforpligtende rådgivningsmøde om fremtiden for din formue.

BOOK ET RÅDGIVNINGSMØDE
WordPress Video Lightbox Plugin