Kristian V. Myrup

Kapitalforvaltningschef
E-mail: km@artha.dk

Kristian er Kapitalforvaltningschef i Artha, og med det ansvar følger en stor mængde arbejdsopgaver: Investeringsbeslutninger på alle niveauer, input via læsning af årsregnskaber, prospekter, analyser, uafhængige vurderinger, officielle rapporter m.v. samt løbende kontakt med andre investorer, investeringsforeninger, udenlandske fonde og brokere i ind- og udland. Dertil kommer kravspecifikationer til videreudvikling af egne værktøjer til prisfastsættelse af finansielle aktiver, styring af porteføljer og optimering af risiko. Styring af risiko foretages således, at den enkelte kundes risikobudget både overholdes og udnyttes bedst muligt. Kristian sparrer også med kunder og kunderådgivere omkring konkrete kundeønsker og porteføljeoptimering.

Kristian har 20 års erfaring med kapitalforvaltning, senest som kapitalforvaltningschef i FIH. Inden da, har han haft en lang karriere i Alm. Brand Banks Børsmæglerselskab sluttende som underdirektør med ansvar for kapitalforvaltning, likviditetsstyring og analyseafdelinger.

Han startede som analytiker på makroøkonomi, valuta, obligationer og derivater og senere som ansvarlig for disse områder inklusiv aktieanalyse. Kristian udviklede modeller og værktøjer til vurdering og styring af alle typer finansielle aktiver.

Kristian har erfaring indenfor en bred vifte af aktivklasser med forvaltning af diskretionære kundemidler på både detail- og engroskunder, pensionspuljer, investeringsforeninger samt bank- og forsikringskoncernens egenbeholdning i Alm. Brand.

BOOK ET MØDE
BOOK ET MØDE

Savner din kapital godt selskab?
Kontakt os i dag for et uforpligtende rådgivningsmøde om fremtiden for din formue.

BOOK ET RÅDGIVNINGSMØDE
WordPress Video Lightbox Plugin