Kristoffer Eriksen

COO
E-mail: ke@artha.dk

Kristoffer er tilknyttet Artha Selection og udarbejder de finansielle modeller, der benyttes i forbindelse med udvælgelse af rentable investeringer. I tæt samarbejde med Klaus Lund har han ansvaret for at overvåge og vedligeholde investeringerne i Artha Selection. Kristoffers arbejdsopgaver omfatter bl.a. værdiansættelser, analyser, identificering af nye rentable investeringsmuligheder og kontakt med bankforbindelser.

Kristoffer har en Cand. Merc. i finansiering og regnskab, og modtog i 2010 ”Nykredit Asset Management Prisen”.

Kristoffer har tidligere været 5 år i Danske Markets, hvor han har arbejdet i Kvantitativ Analyse og Business Development. Kristoffer har en stærk regneteknisk baggrund med erfaring indenfor økonometri, opbygning af finansielle modeller og intern rapportering, som han dagligt gør brug af i Artha Selection.

BOOK ET MØDE
BOOK ET MØDE

Savner din kapital godt selskab?
Kontakt os i dag for et uforpligtende rådgivningsmøde om fremtiden for din formue.

BOOK ET RÅDGIVNINGSMØDE
WordPress Video Lightbox Plugin