Lars Hytting

Head of trading
E-mail: lha@artha.dk

I det daglige indgår Lars som en del af kapitalforvaltningsteamet - med fokus rettet på at eksekvere langt størstedelen af de handler, Artha foretager sig. Når kunden har sin handelsnota i hånden, er der derfor stor sandsynlighed for, at Lars har handlet denne.

Af andre elementer indeholder hverdagen blandt andet udfærdigelse af analyser, idégenerering og input til nye spændende investeringer, risikostyring i forhold til forvaltningsmandater samt kontinuerligt at følge med i, hvad der rører sig på de finansielle markeder.

Endelig har Lars udviklet den IT-mæssige kapitalforvaltningsplatform, som han derfor også sørger for at opdatere, udvikle og vedligeholde.

Lars færdiggjorde i 2009 sin cand.merc. i Finansiering og Regnskab (FIR) med speciale i udvælgelsen af de mest favorable afdelinger indenfor danske, europæiske og globale investeringsforeninger.

Gennem sit studieforløb har Lars opbygget generel viden om de finansielle markeder, og han har endvidere viden indenfor det mere regnskabstekniske, hvilket er et vigtigt redskab i forbindelse med prisfastsættelse af aktier.

Lars har erfaring med opbygning af dynamiske finansielle modeller til anvendelse i den videre forvaltning. Derudover erfaring indenfor håndtering, kodificering og behandling af store mængder data til efterfølgende anvendelse i modeller og udviklingsprojekter.

BOOK ET MØDE
BOOK ET MØDE

Savner din kapital godt selskab?
Kontakt os i dag for et uforpligtende rådgivningsmøde om fremtiden for din formue.

BOOK ET RÅDGIVNINGSMØDE
WordPress Video Lightbox Plugin